İçine Bak
İndirim!

DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMLA SOSYAL MEDYA 2

Kağıt ve Cilt Bilgisi: İthal Kitap Kağıdı 70 gr.

Basım Tarihi:  OCAK 2021

Basım Bilgisi:  1. Baskı

Sayfa Sayısı: 264

Kitap Boyutları: 13,5 x 21.50 cm

ISBN No: 978-605-74813-9-9

 39,00

İnternetin Gazetecilik ve Haber Kültürüne Etkileri: Gazetecilerin Konuya Dair Yaklaşımları

Eren Ekin Ercan

Kanaat Önderi mi? Sembolik Seçkin mi? Tanınan Habercilere Yönelik Youtube İzleyici Yorumları

 Üzerinden Bir MaxQda Çalışması

Serkan Bulut

Gençlerin Sosyal Medyayı Kullanma Deneyimleri: Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi

Son Sınıf Öğrencileri Üzerine Bir Analiz

Tezcan Özkan Kutlu, Ferhat Yasav

Sosyal Televizyon Bağlamında Yerli Dizilerin Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir İnceleme:

Sen Çal Kapımı Örneği

Ürün Yıldıran Önk

Reklamın İşleyiş Sürecinde Etki Hiyerarşisi Modelleri ve Sosyal Medya

Simge Aksu

Halkla İlişkiler Uzmanları Nereye Koşuyor? Sosyal Medyanın Ruhunu Yakalamak Mümkün mü?

Berrin Balay Tuncer

İnsan Kaynakları Yönetiminde Sosyal Medya

Beste Gökçe Parsehyan

Covid‐19 Pandemi Sürecinde ‘Influencer Marketing’

Zeynep Alkan, Sevilay Ulaş

Kriz İletişimi Bağlamında Covid 19 Salgını Süresince Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Sosyal

Medya Araçlarından Twitter’ı Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme

Ömer Faruk Özgür

Sağlık İletişimi Kavramı ve Sosyal Medyada Sağlıklı “Sağlık İletişimi”

Seçil Utma

Yorumlar

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.