NKM YAYIN GRUBU 26 yıl kitabevi mağazacılığı, 15 yıldır da yayın sektöründe faaliyet göstermektedir. Entelektüel yayıncılığa yeni bir açılım getirmek iddiasıyla yola çıktı. Özellikle İletişim temelli olmak üzere tarihten sosyolojiden, edebiyattan tasavvufa uzanan bir çizgide kitapları okuyucusuyla buluşturuyor.

Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı (ÜAK)’nın Nisan 2018 Dönemi Doçentlik Başvuru Şartlarında belirttiği tanıma göre Literatürk Academia Yayınevi, Tanınmış Uluslararası Yayınevi statüsünde bir yayınevidir. ÜAK söz konusu tanımı şu şekilde yapmıştır: “Tanınmış Uluslararası Yayınevi: En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan ve aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayınlamış olan yayınevi”dir.

Yayınladığı ve yayınlamayı planladığı kitapların seçimiyle ülkemizdeki entellektüel boşluğu doldurmaya önemli bir katkıda bulunabileceğini gösteren NKM YAYIN GRUBU özellikle iletişimden tarihe uzanan geniş alanda teorik yaklaşımlar sunan kitaplarla şimdiden yayın dünyasında kendine özgü bir yer edindi. Yayınlanmış 450 civarında eser bulunmaktadır.. Bu eserlerin 100’e yakını da iletişimle ilgili genel çalışmalardır.

Bilgilerinize ve İlginize sunulur.