İçine Bak
İndirim!

HALKLA İLİŞKİLER (Uygulama Alanları ve Uygulayıcıların Rolleri)

Kağıt ve Cilt Bilgisi: İthal Kitap Kağıdı  70 gr.

Basım Tarihi:  OCAK 2021

Basım Bilgisi:  1. Baskı

Sayfa Sayısı: 192

Kitap Boyutları: 13,5 x 21.50 cm

ISBN No: 978-605-74813-6-8

 33,75

Bir meslek olarak düşünüldüğünde halkla ilişkiler, kısa sayılabilecek bir geçmişe sahiptir. Bu sebeple ülkemizde gerek halkla ilişkilerin ne olduğuna yönelik, gerekse de halkla ilişkiler mesleğini tercih edenlerin ne tür görevler üstlendiklerine yönelik bir belirsizlik halen yaşanmaktadır.

Öncelikle halkla ilişkiler ve uygulama alanlarının ele alındığı bu çalışmada asıl amaç, ülkemizde halkla ilişkiler uygulayıcılarının üstlenmiş oldukları rollerin neler olduğunu belirlemekti. Belirlenen amaç doğrultusunda dört büyükşehirde görev yapan 279 halkla ilişkiler uygulayıcısı ile bir alan araştırması gerçekleştirilmiş ve elde edilen verilerden hareketle de ülkemizde halkla ilişkiler uygulayıcılarının rolleri ortaya konmaya çalışılmıştır.

Yorumlar

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.