İndirim!

İletişimde Serbest Yazılar

 37,50

İletişimde Serbest Yazılar da birçok akademisyen ve pratisyen bir araya gelerek serbest iletişim düşünce ve pratikleri üzerine bakış açılarımızı ve çalışmalarımızı sizler ile paylaşmak istedik.Yalın üretimde insan faktörü, lüks marka iletişimi, müşteri ilişkileri yönetimi, sürdürülebilir rekabet, kurumsal itibar, kurum değeri, kurumsal itibar yaratma sürecinde yeşil olgusu, kurumsal itibar yönetimi sürecinde finansal halkla ilişkiler, kültürlerarası yetkin­lik, deneyim ekonomisinin yükselişi, alışveriş merkezleri, pazar­lama iletişimi unsuru olarak adil ticaret (fairtrade), ağızdan ağıza iletişim, reklam amaçlı eğlence: advertainment, EFQM mükemmellik modelinin et­ki­li uygulanmasında örgüt içi iletişim ve kurum kültürünün önemi, eğlence pazarlaması, stratejik etkinlik yönetimi, etnik pazarlama, destinasyon markalaşması, engelliler ve algı yönetimi, reklamda algı yönetimi, işyerinde mobbing, bir sanatsal iletişim biçimi ola­rak flashmob, sinema okuryazarlığı bağlamında sinete­ra­pi, popü­ler feminizm ve film, Türkiye ve Amerika’daki kadınlarla ilgili si­vil toplum örgütlerinin logo analizleri, küreselleşme süreci ve Türkiye’de medya sektöründe yarattığı dönüşümler, erken cumhuri­yet döneminde Türk kadınının medya temsili, Çin Halk Cumhuriyeti medya politikaları perspektifinden Doğu Türkistan’da medya ve basın-ifade özgürlüğü sorunsalı, günümüzde Makedonya medya­sı, gibi serbest iletişim yazılarımızı beğeninize sunuyoruz.- Prof.Dr. Aylin Göztaş

ISBN:

Sayfa Sayısı:

Yayın Tarihi:

Ebat

Kâğıt

Kapak Cinsi

Baskı

Yazar

Aylin Göztaş

Yayıncı

Literatürk Academia