İçine Bak
İndirim!

OSMANLI SANATINDA DEĞİŞİM ve DÖNÜŞÜM

Kağıt Bilgisi: İthal Kitap Kağıdı  70 gr.

Basım TarihiMART  2019

Basım Bilgisi: 1. Baskı

Sayfa Sayısı:  488

Kitap Boyutları: 16,5 x 24.00 cm

ISBN No: 978-605-337-191-

 48,75

Remzi AYDIN, Mimar Kemaleddin Bey’in Hapishane Projeleri

Ayşe BUDAK, Osmanlı Mimarlığında Ayrıcalıklı Misafirlere Ayrıcalıklı Mekânlar: Tabhaneden-Hicaz Misafirhanesine

Gönül GÜREŞSEVER CANTAY, Şehir Dokusunun Oluşmasında Külliyelerin Rolü

Halit ÇAL, Karadeniz Bölgesinde 18. Yüzyıl Kadın Mezar Taşları

Aynur ÇİFTÇİ, Osmanlı Askeri Mimarisindeki Değişimin İstanbul’daki Yansımaları

Yüksel GÖĞEBAKAN, Osmanlı Dönemi Müzeciliğinin Doğuşu ve Yaşadığı Değişim

Selma GÜL, Sur İçi Osmanlı Mezar Taşları Bezemelerinde Batı Etkileri ve Kaynakları Üzerine Bir Değerlendirme (18. ve 19.Yüzyıl)

Savaş MARAŞLI, 18-19. Yüzyıl Cilt Sanatı: Yeni Formlar Yeni Konular

Nurcan YAZICI METİN, Son Dönem Osmanlı Mimarlığının Başat  Yapıları: Hükümet Konakları

Yıldıray ÖZBEK, Tanzimat  Sonrası Osmanlı Eğitim Yapıları

Fatih ÖZKAFA, Hat Sanatında Osmanlı İnkılâbı

Soner ŞAHİN, Osmanlı Mimarisinin 18. Yüzyıldaki Dönüşümü

Oya ŞENYURT, Osmanlı Mimarlık Örgütlenmesinin Taşradaki Değişimi ve Dönüşümü

Sultan Murat TOPÇU, Anadolu Medrese Mimarisi Üzerine: XIV. Yüzyılda Değişim-Gelişim

Yorumlar

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.