İndirim!

İLETİŞİM VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM

Kağıt ve Cilt Bilgisi: İthal Kitap Kağıdı  70 gr.

Basım Tarihi: ŞUBAT 2021

Basım Bilgisi:  1. Baskı

Sayfa Sayısı:  344

Kitap Boyutları: 13,5 x 21.50 cm

ISBN No: 978-605-74742-4-7

 43,50

Erkek Egemen İdeolojinin Yeniden İnşasında Bir Araç Olarak Sinema: Gaziantep Yerelinde Film Alımlaması

Gamze Büdeyri

Modernleşme Sürecinde Kadın Temsilinin Okunma Biçimi: İran Sineması Örneği  /  Zeyneb Turhallı

‘Kurban’dan ‘Fail’e İzleyici Kimliğinin Değişen Konumu: Gaziantep Örneğinde Kadınların Hint Dizilerini Okuma 

 Biçimleri  /  Revşan Şen

Post‐Tv Aracılığıyla Yeniden Üretilen Geleneksellik: Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı Üzerine Bir İzleyici Çalışması

Bermal Bekalp

Muhafazakâr Kadınların Sosyal Medyada Üretilen “Tesettür Modası” İçeriğini Okuma Biçimleri: Gaziantep Örneği

Seda Dilek Göğüş

Queer Bir Perspektiften Kadın Hareketleri ve Yakınsayan Kimlikler: Doğu Karadeniz Örneği

Pelin Güngör Şerbetçi

Neoliberal Kapitalizmde Zanaatkâr Kimliği: Gaziantep’te Usta Kimliği İle Postmodern Dünya Arasındaki İlişki

Berna Akdeniz

Evsizlik ve Deneyim: Almanya ve Türkiye’deki Evsizlerin Kültürel Pratikleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Helin Hazal Çakmak

Kültürel/Kamusal Bir Deneyim Mekânı, Gündelik Hayat ve Boş Zaman Etkinliği Olarak Park: Gaziantep Kenti Örneği

Hakan Kılınç

Yorumlar

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.