İçine Bak
İndirim!

SİYASAL LİDERLİK

Kağıt ve Cilt Bilgisi: İthal Kitap Kağıdı  70 gr.

Basım Tarihi: OCAK 2021

Basım Bilgisi:  1. Baskı

Sayfa Sayısı: 192

Kitap Boyutları: 13,5 x 21.50 cm

ISBN No: 978-605-70091-4-2

 33,75

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren insanoğlunun hayatı geri döndürülemez bir biçimde değişikliğe uğramıştır. Yaşanan toplumsal, siyasal ve ekonomik dönüşümler birbirini tamamlayarak siyasal alandaki güç dengelerini alt üst etmiştir. Bu kitapta, yaşanan değişim ve dönüşüm süreçleri ve bunun sonucunda ortaya çıkan yeni siyaset yapma biçimleri içerisinde siyasal liderliğin ve siyasal lider imajının nasıl bir güce dönüştüğü anlatılmaktadır.

Kitapta; siyasal lider imajının seçmen davranışındaki rolü, seçmen gözünde liderin imajını oluşturan bileşenler, yeni siyaset biçimlerinin ortaya çıkmasını sağlayan unsurlar, Platon’dan günümüze siyasal liderlik konusunda yapılmış olan çalışmalar, seçmen davranışlarını açıklayan modeller, seçmenlerin karar verme sürecini etkileyen sosyo-psikolojik faktörler incelenmektedir.

Yorumlar

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.