İçine Bak
İndirim!

TOPLUMSAL CİNSİYET VE KİŞİLERARASI İLETİŞİM ENGELLERİ

Kağıt ve Cilt Bilgisi: İthal Kitap Kağıdı  70 gr.

Basım Tarihi:  KASIM 2020

Basım Bilgisi:  1. Baskı

Sayfa Sayısı: 352

Kitap Boyutları: 13,5 x 21.50 cm

ISBN No: 978-625-44319-8-2

 45,00

Bireyin, toplumsal yaşama katıldığı andan itibaren kurduğu tüm bireylerarası ve gruplararası ilişkiler, onun toplumsal cinsiyet rolüne ve toplum tarafından kendisine verilen toplumsal cinsiyet kimliğine uygun bir biçimde gerçekleşmektedir. Bu bakımdan, kişilerarası iletişimin aslında taraflar arasında ortak bir anlam inşası olduğu düşünüldüğünde, cinsiyet rolleri ve bu rollere bağlı olarak ortaya çıkan toplumsal cinsiyet kalıpyargılarının etkisini yadsımak mümkün değildir.

Bireylerin karşılaştıkları kişi ya da olayları anlamlandırma eğilimleri, onların içinde bulundukları toplumsal yapıyla yakın bir ilişki içerisindedir. Bireyin önceki deneyimleriyle edindiği ya da toplum tarafından kendisine öğretilen kalıpyargılar, iletişim sürecinde de belirleyici olmakta, çoğu zaman karşılaşılan iletişim engellerinin de başında gelmektedir. Toplumsal cinsiyet kalıpyargılarından kaynaklanan iletişim engelleri ise, taraflar arasında kurulan iletişimin ortak bir anlam üretim süreci olmaktan çıkarak çatışmaya dönüşmesine neden olmaktadır. Bu odak noktasından yola çıkan kitap çalışması da kişilerarası iletişim sürecinde, bireyin toplumsal cinsiyet kimliğine dayanan kalıpyargı, önyargı ve ayrımcı davranışın incelenmesini konu almaktadır.

Yorumlar

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.