İndirim!

ALGI YÖNETİMİ

Kağıt ve Cilt Bilgisi: İthal Kitap Kağıdı  70 gr.

Basım Tar.:  OCAK 2021

Basım Bilgisi:  1. Baskı

Sayfa Sayısı: 408

Kitap Boyutları: 13,5 x 21.50 cm

ISBN No: 978-605-70091-0-4

Asrın insanını her yönüyle kuşatan; hatta onu arafta kalmaya zorlayan, yeni sosyal ekosistemin, bir ön adı “yeni gerçeklik”. Doğru bilgilendirme ile manipülasyonların; “Biz” ile “Öteki” arasında kalmanın; dijital olan ile insani olan arasında kalmanın adı da ‘yeni gerçeklik’. Siyaset dünyasında ise ‘yeni gerçekliğin’ tasviri post-truth (hakikat sonrası) zamanlar şeklinde dile getiriliyor. İletişim bilimci Oğuz Göksu’nun editörlüğünde, birbirinden değerli genç yazarların metinleriyle ortaya çıkan bu kitap, beşeri bilimlerin disiplinlerarasılığıyla, yeni gerçekliğin nasıl inşa edildiğini ya da algı yönetimlerinin farklı alanlarda, ‘nasıl’ harekete geçtiğini bizlere sunuyor: Kamuoy/u/ları ve gündem/ler oluşturmak, seçmen davranışlarını yönlendirmek, tüketici yönelimlerini belirlemek, dijital ortamlarda eylemler gerçekleştirmek, film endüstrileri ya da sosyal medya alanlarında, savaş propagandalarını aratmayacak yeni zihinsel metaforlar ortaya koymak, uluslararası diplomasiler geliştirmek gibi konularıyla kitap, yeni gerçekliği genç kalemlerin yorumlarıyla okurlarına sunuyor.

Prof. Dr. Edibe Sözen
Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi

Tek kutuplu dünya düzeninin kimyasının bozulması ve bölgesel gelişmelerde yeni aktörlerin ön plana çıkmasıyla birlikte uluslararası sistemde çeşitli alanlarda paradigma değişiklikleri söz konusu oluyor. Dünyanın farklı bölgelerinde güç parçalanmalarını ve parçalı ittifakları beraberinde getiren yeni uluslararası sistemde algı yönetimi, hem sivil hem de kamu diplomasisi açısından mühim hale geliyor. Günümüz küresel siyasetinde kimi ülkeler yalnızca askeri boyuttaki tehditlerle değil psikolojik savaşları ve algı operasyonlarını da içeren meydan okumalarla karşı karşıya kalıyor. Bu çerçevede algı yönetimi, doğru bilginin ivedi şekilde uluslararası alana taşınması, yalan haber ve dezenformasyonla mücadele edilmesi noktasında vazgeçilmez bir mücadele alanı oluyor. Eserde kaleme alınan siyasal ve dijital iletişim merkezli çalışmalar ile AB’nin dezenformasyonla mücadele politikaları bu anlamda büyük önem arz ediyor. Fikirlerin ve duyguların anlam haritalarını iletişim argümanlarıyla çerçeveleyen tüm yazarları tebrik ediyorum.

Dr. Çağatay Özdemir
Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkan Yardımcısı

Algı yönetimi, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çokça tartışılan konuların başında geliyor. 19 makaleden oluşan bu eser, algı yönetiminin farklı boyutlarını güncel örneklerle ve kavramsal düzeyde ele alıyor. Sinema ve fotoğraftan dijital iletişime, sosyal medyadan siyasal liderliğe kadar birçok alanla algı yönetimi ilişkisi kapsamlı biçimde değerlendiriliyor. Güvenlik algısının yanı sıra, sinemada ötekileştirilen Türkler ve Türkiye algısı zihninizde yeni çağrışımlara yol açacak. Kitabın, alana farklı bir soluk ve vizyon getireceğini söyleyebilirim.

Prof. Dr. Zakir Avşar
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı

Yorumlar

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.