İçine Bak
İndirim!

KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA YEREL TELEVİZYONLARDA KÜLTÜRÜN TEMSİLİ

Kağıt ve Cilt Bilgisi: İthal Kitap Kağıdı  70 gr.

Basım Tar.:  ARALIK 2020

Basım Bilgisi:  1. Baskı

Sayfa Sayısı: 272

Kitap Boyutları: 13,5 x 21.50 cm

ISBN No: 978-605-70091-7-3

 39,00

Bir kavram olarak küreselleşme, toplumların giderek birbirine bağımlı hale geldiği süreci ifade eder. Küreselleşmenin kültürel boyutunu araştıran çalışmaların ortak sorusu, sürecin küresel bir kültür yaratıp yaratmadığı olmuştur. Bu çerçevede yapılan tartışmalarda, toplumların kendine has kültürel özelliklerinin giderek kaybolması bir tehdit olarak görülmüş, küresel medya şirketlerinin yayın organları ise dünya üzerinde yaygınlaşan kültürel aynılaşmanın baş aktörlerinden birisi olarak kabul edilmiştir. Bu durum Amerikanlaştıran, tek-tipleştiren yayın anlayışına sahip küresel medya ortamında, farklı kültürleri temsil etme potansiyeli bakımından yerel medyanın önemini arttırmıştır. Uydu teknolojisinin sınırları ortadan kaldırarak yerel televizyonlara yayınlarını daha geniş bir alana ulaştırma olanağını sunması da bu doğrultudaki beklentileri yükseltmiştir.

Bu çalışma teoride uydu yayıncılığı sayesinde kendine özgü olan kültürel değerleri küresel mecraya taşıma şansına sahip olan yerel televizyonların, bu kapasiteyi gerçekte ne kadar kullanabildiği, ne kadar küreseli ne kadar yereli temsil ettiği sorusunu merkezine almıştır. Araştırma tek-tipleştiren küresel medya yayıncılığı ortamında, yerel televizyonların yöreye özgü kültürü yansıtarak kültürel çoğullaştırma potansiyeline sahip bir mecra olup olmadığını ortaya koymayı amaçlamıştır.

Yorumlar

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.