İçine Bak

DEVLET DESTEKLİ NAYLON MEDYA (E-kitap)

 15,00

Ulus devlet yapılanmasında zorunlu bir ihtiyaç olarak medya kuruluşları da diğer bazı kuruluşlar gibi siyasi iktidarın kontrolü altına alınmıştır. Bir imparatorluk bakiyesi olan Türkiye, beklentisini koruma içgüdüsüyle her şeyi kontrol etme mantığıyla hareket etmiştir. Sermayeyi/kitleleri/ideolojileri/siyaseti kontrol etme; bir başka deyişle hayatı bütünüyle tek el üzerinden kontrol etme mantalitesinden medya da nasibini almıştır.

Ulus devlet yeni bir ulus tarifiyle doğmuştur. Öyle olunca ‘her şeyi tek yerden yönetme’ anlayışı ve kitlelere bu anlayışı dayatma ya da bilgilendirme babında bile olsa temel anlamda bir medyaya ihtiyaç hissedilmiştir.

Cumhuriyetin ilk kuruluş yıllarının medyası radyo ve gazetelerdir. Gazeteler çok daha ağırlıklıdır çünkü entelektüel bir bakış açısıyla da bir ulus yaratmaya ihtiyaç vardır. Albenisini yükseltip rol modellerini çoğaltmak gerekli olmuştur. Bundan dolayı gazeteler tümüyle devletin finanse ettiği, kolladığı, koruduğu, önünü açtığı devlet kurumları arasında yer almaktadır.

Akademisyen/Dr. Osman Vedüd Eşidir imzasını taşıyan Devlet Destekli Naylon Medya/Basın-İlan-Rant Üçgeni isimli bilimsel kitapta olaylar basın, ilan ve rant üçgeninde inceleniyor.

Türkiye medyasının başta finans yapısı olmak üzere diğer bazı öğelerinin nasıl devlet tarafından şekillendirilip kontrol altına alındığı, günümüze yansımaları, FETÖ ve usulsüz kadrolaşma iddialarıyla halen gündemde olan Türkiye medyasının kilit kurumu, kurumun resmi ilan dağıtım politikası ile uygulamaları tarihsel kaynaklar ışığında analiz ediliyor.

Yorumlar

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.