İndirim!

GELENEKSELDEN DİJİTALE REKLAM MECRALARI (Açıkhavadan Sanal Gerçeklik Uygulamalarına)

 28,50

Reklamlar yaşamlarımızın hemen her anında bizlere erişebilme ve doğrudan ya da dolaylı bir şekilde kararlarımızı etkileme gücüne sahiptir. Bu durumdan hoşnut olalım ya da olmayalım; reklamın tüm dünyada ve ülkemizde ekonomi üzerinde belirleyici bir role sahip olduğu ve diğer yandan kültürümüzün giderek artan bir şekilde reklamların etkisi altında olduğu gerçeğini yadsıyamayız.Olanakları teknolojiyle belirlenen, sınırları yasalarla çizilen ve bunların ortasında, en büyük rolün yaratıcılığa atfedildiği büyük bir endüstridir, reklamcılık… 

Dünden bugüne; gelenekselden dijitale büyük bir değişim içinde olan reklamendüstrisi, yeni reklam mecraları ve iletişim yöntemlerini kapsayan geniş bir alana yayılmış durumdadır. Bu koşullar altında, geleneksel ve dijital mecraların reklam hedefi doğrultusunda bütünleşik şekilde yönetilmesi başlı başına bir uzmanlık alanı haline gelmiştir. Etkili reklam mesajınıüretmek ve bunu hedef kitleye iletmek üzere yapılacak birplanlama ancak her bir reklam mecrası hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmakla mümkün olabilir.

Prof. Dr. Şahin KARASAR

Maltepe Üniversitesi Rektörü

ISBN:

Sayfa Sayısı:

Yayın Tarihi:

Kâğıt

Kapak Cinsi

Baskı

Yayıncı

Literatürk Academia