İçine Bak
İndirim!

HALKLA İLİŞKİLER (Kavramlar, Süreçler, Uygulamalar)

Kağıt ve Cilt Bilgisi: İthal Kitap Kağıdı  70 gr.

Basım Tarihi:  ŞUBAT 2021

Basım Bilgisi:  1. Baskı

Sayfa Sayısı: 504

Kitap Boyutları: 13,5 * 21,5

ISBN No: 978-605-74742-8-5

Halkla İlişkiler, ticari kurumlara, kamu kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına hedef kitleleri ile doğru iletişim biçimleri yakalamalarında ve onlara kendilerini en doğru şekilde ifade etmelerinde önemli katkılar sağlayan bir alandır. Günümüz iletişim çağında, kurumlar için halkla ilişkileri bilmek, sunduğu iletişim olanaklarından yararlanmak artık kaçınılmaz olmuştur. İletişim kanallarının çokluğu ile yaşanan mesaj karmaşaları, bilgi kirliliği kurumlarda bu karmaşa içinde hedef kitlelerine hangi mesajları, hangi yöntemlerle ve araçlarla aktarmaları gerektiği hususunda soru işaretleri yaratmaktadır. İletişimin yoğunluğu artmış, ancak ne anladığımızın ve nasıl anladığımızın iletişim süreçleri içerisindeki niteliği farklılaşmıştır. Halkla ilişkiler güncel çalışmaları ve uygulamalarıyla kurumlara hangi yolları izlemeleri gerektiği konusunda rehber olmaktadır. Her kurumun bu anlamda, kendi yapısı, kültürü ve amaçlarına göre,  halkla ilişkilerden yararlanacağı pek çok çalışma bulunmaktadır. Kurumlar, özellikle dijitalleşme süreçlerinde, yeni gelen kuşakları da göz önünde bulundurarak, hedef kitlelerini anlamak zorundadırlar. Hedef kitlelerin alışkanlıkları, tercihleri, eğilimleri çok kısa aralıklarda değişebilmektedir. Bugün, özellikle Z kuşağının da günümüz çalışma hayatına ve sosyal hayata dâhil olduğu göz önünde bulundurulduğunda, halkla ilişkiler kurumlara anlama ve anlatma süreçlerinde bir perspektif sunmaktadır.  Bu kitap, kurumlara halkla ilişkiler yoluyla geliştirecekleri iletişim çalışmalarında yön gösterici olacaktır.

Yorumlar

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.