İndirim!

İLETİŞİM ETİĞİ

Kağıt Bilgisi: İthal Kitap Kağıdı  70 gr.

Basım TarihiŞUBAT 2019

Basım Bilgisi: 1. Basım

Sayfa Sayısı: 392

Kitap Boyutları: 13,5 x 21,5  cm

ISBN No: 978-605-337-195-3

 36,00

              Temelinde iletişimin yer aldığı her mesleğin etik açıdan sorgu­lanması kaçınılmazdır. Bununla birlikte, mesleki bir disiplin ola­rak iletişim etiği, kitle iletişim araçlarının toplumları biçimlen­dirici ve dönüştürücü gücü dikkate alındığında ayrı bir önem arz etmektedir.

        Medyanın toplum üzerindeki manipüle edici gücü bir yandan medya sektörünü siyasi ve ekonomik iktidarların hedefi ve aracı haline getirirken diğer yandan medyada etik konusunu sürekli gündeme taşımakta ve her geçen gün değişen ekonomik, sosyal, siyasal ve teknolojik koşullar çerçevesinde tartışılan bu sorunlara yeni çözüm önerileri aranmaktadır.

         Ülkemiz­de iletişim fakültelerinde yer alan üç temel bölüm -Ga­ze­te­cilik, Sinema Televizyon ve Halkla İlişkiler ve Reklamcılık- esas alınarak hazırlananbu çalışma, gerek teorik bakış açısı gerekse uygulamaya yönelik eleştirileriyle iletişim etiğini bütüncül bir yaklaşımla ele almakta ve geleceğin profesyonel meslek mensuplarını oluşturacak iletişim fakültesi öğrencilerine kaynak ve rehber olma amacı taşımaktadır.

Yorumlar

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.