Sevilay Ulaş – Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlar ve Etkileşim İlişkisinde Sosyal Medyanın Rolü

Emel Demir Askeroğlu – Halkla İlişkiler Perspektifinden Sağlık İletişiminde Uygulama ve Örneklerle Instagram Kullanımı

Seçil Utma – Sağlık İletişimi ve Sosyal Medya İlişkisi: Sağlık Okuryazarlığı Kavramı Çerçevesinde Kuramsal Bir Değerlendirme

Simge Aksu – Sağlık İletişiminde Sosyal Medya Kullanımının Etkileri

Ali Emre Dingin – Sosyal Medyanın Örgütlenme Gücü

Hicabi Arslan, Aslıhan Topal, Gizem Gürel Dönük – Eleştirel Medya Okuryazarlığında Yeni Boyut: Sosyal Medya Okuryazarlığı

Dilan Çiftçi, Pelin Agocuk – Sosyal Medya Devrimleri ve Siyasal İletişim Alanı Olarak Sinema

Mustafa Aslan, Serhat Yetimova – Sinema Filmlerinin Tanıtım ve Pazarlanmasında Sosyal Medyanın Etkisi: 2019 Yılı Türkiye Örneği

Tezcan Özkan Kutlu – Sosyal Medya ve Yeni Yayıncılık Formları: Türkiye’de Podcast Yayıncılığının Gelişimi

Menderes Akdağ – Kısa Film Atölyelerinin Çocuklarda ve Gençlerde Sosyal Medya Bağımlılığının Azaltılmasındaki Rolü

Yorumlar

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.