İndirim!

KAPADOKYA ARAŞTIRMALARI İNSAN ve MEKAN

Kağıt ve Cilt Bilgisi: İthal Kitap Kağ. 70 gr. –  Karton Kapak

Basım Tarihi: MART 2020

Basım Bilgisi:  1. Baskı

Sayfa Sayısı:  240

Kitap Boyutları: 16.00 x 24.00 cm

ISBN No: 978-605-337-267-7

 41,25

Doğa bilimleri ile beşeri bilimler arasında köprü görevi üstlenen coğrafyanın bu yönü özellikle günümüzde hem küresel iklim değişikliği, hastalıklar gibi çevresel sebeplerle hem de savaşlar, eşitliksizler gibi beşeri faktörlerle daha da ön plana çıkmaktadır. Ayrıca son yıllarda sosyal bilimlerde mekân kavramına yapılan vurgu, yaşadığımız coğrafyanın önemini giderek arttırmıştır. İşte bu yüzden daha önce “Kapadokya Araştırmaları” adı altında gerçekleştirdiğimiz buluşma, bu çalışma ile genişleyerek devam etmektedir. Farklı disiplinleri bir araya getiren bu çalışmanın en büyük ortak paydası mekân ve insan-çevre etkileşimi kavramlarıdır. Çünkü bilimlerin araştırma konuları aynı olsa da ortaya çıkan verilerin değerlendirilmesi ve yorumlanması farklılık yaratmaktadır. Diğer bir ortak nokta ise çalışmaların hepsinin Kapadokya Bölgesi’ne dair olmasıdır. Zaten en önemli amaçlarımızdan birisi de bu bölgeye yönelik mekânsal perspesktifli çalışmaların kapsamını ve derinliğini arttırmaktır. Bu bağlamda bu iki bakış açısını birleştiren bir başlık/bir isim seçilmiştir:

“Kapadokya Araştırmaları/İnsan ve Mekan”.

Yorumlar

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.