İçine Bak
İndirim!

SOSYAL MEDYA VE AİLE İLETİŞİM DOYUMU

Kağıt ve Cilt Bilgisi: İthal Kitap Kağıdı  70 gr.

Basım Tar.:  ARALIK 2020

Basım Bilgisi:  1. Baskı

Sayfa Sayısı:  152

Kitap Boyutları: 13,5 x 21.50 cm

ISBN No: 978-605-70091-6-6

80’li yılların sonunda tanımlanan aile iletişimi kavramı, ancak 2000’li yıllarda bir çalışma alanı haline gelmiştir. Türkiye’nin Batıya kıyasla daha da geç başladığı aile iletişimi araştırmaları, günümüzde farklı boyutlar kazanmaktadır. Bu boyutlar Türk aile yapısının dönüşen dinamiklerini anlama ve aileyi, çağın getirdiği bir takım risklerden koruma adına öne çıkmaktadır. İletişim araştırmalarında yeni bir soluk olan iletişim doyumu kavramı, aile iletişimine kazandırılabilecek boyutlardan biridir. Aile içi ilişkilerde bir takım beklentilerin karşılanması olarak ifade edilebilecek aile iletişim doyumunun,  günümüz iletişimine yön veren sosyal medya kullanımından etkilenebileceği açıktır. Diğer yandan aile iletişiminin önemli dinamiklerinden olan yüz yüze iletişimin de bu dengedeki rolü büyüktür.

Bu çalışma Türkçe literatüre aile iletişim doyumu kavramını kazandırmıştır. Çalışmada aile iletişim doyumu farklı açılardan değerlendirmiştir. Bu değerlendirmede ailelerin yaşam doyumu, yüz yüze iletişim sıklıkları, sosyal medya kullanımları, yaşam yerleri ve sahip olunan aile tipi gibi değişkenler öne çıkmış, kapsamlı bir araştırma gerçekleştirilmiştir. İnternet ve sosyal medya kullanım türleri ile aile iletişim doyumu arasındaki ilişki detaylı bir şekilde incelenmiştir.

Yorumlar

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.