İçine Bak
İndirim!

TÜRK SİNEMASINDA SEKÜLER VE MUHAFAZAKÂR SINIF HABİTUSU

Kağıt ve Cilt Bilgisi: İthal Kitap Kağıdı  70 gr.

Basım Tarihi: MAYIS 2021

Basım Bilgisi: 1.baskı

Sayfa Sayısı: 248

Kitap Boyutları: 13,5 x 21.50 cm

ISBN No: 978-625-7606-02-8

Orijinal fiyat: ₺ 50,00.Şu andaki fiyat: ₺ 37,50.

Yayın Listesini İndir (PDF)

2000 sonrası Türkiye’de yaşanan değişim ve dönüşümün kodları, aynı yıllardan itibaren nitelik ve nicelik olarak gelişme kaydeden Yeni Türk Sineması’nda yer bulmakta mıdır? Çalışmada orta sınıfların tarihsel seyir içinde Türk Sineması’ndaki görünümüne yer veriliyor. Ayrıntılı olarak ise habitus kavramıyla Yeni Türk Sineması’nda yeni orta sınıfların nasıl temsil edildiği inceleniyor.

Yeni orta sınıflar mekân tercihleri, tüketim, yaşam tarzları ve beğenileri ile diğer toplumsal sınıflardan farklılaşırlar. Türkiye’de yeni orta sınıflar, seküler ve muhafazakâr olarak ikiye ayrılırlar. Seküler yeni orta sınıfın ortaya çıkışı 1980’li yıllara kadar uzanırken, muhafazakâr yeni orta sınıf, 2000 sonrası görünürlük kazanmaya başlıyor. Çalışmada, bireyselleşmenin arttığı bir dönemde birey üzerinden anlatıya önem veren yeni Türk Sineması’nda seküler ve muhafazakâr yeni orta sınıfların Bourdieucü anlamda tercih ve beğenileri ortaya çıkarılmaya çalışılıyor.

Filmlerdeki temsiller ışığında seküler ve muhafazakâr yeni orta sınıfların aralarında beğeni, tercih ve sermaye çeşitleri bakımından farklılıklar olmasına rağmen buluştukları ortak noktaların neler olduğu açığa çıkarılıyor.

Yorumlar

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.