İçine Bak
İndirim!

YENİ İZLENCE YENİ İZLERKİTLE

Kağıt ve Cilt Bilgisi: İthal Kitap Kağıdı  70 gr.

Basım Tarihi: MART 2020

Basım Bilgisi:  1. Baskı

Sayfa Sayısı:  296

Kitap Boyutları: 13,5 x 21.50 cm

ISBN No:  978-605-337-270-7

İnsanlık, onbinlerce yılda yapamadığını son 250 yılda gerçekleştirdi. 1784’te su ve buhar gücünden yararlanarak üretimin icadıyla İlk sanayi devrimi (1.0) ortaya çıktı. Yüz yıl sonra 1870’de elektrik gücünün yardımıyla seri üretim bantlarının kullanımıyla İkinci sanayi devrimi (2.0) dönemi başladı. Bu dönem, televizyon da dahil çok sayıda buluş ve yeniliğin de ortaya çıktığı dönemdi. Bir yüz yıl sonra, 1969 yılında, elektronik ve bilgisayar tabanlı teknolojilerle birlikte üretimde tam otomasyon aşamasına geçilmesi Üçüncü sanayi devrimi (3.0) döneminin habercisiydi. Dördüncü sanayi devrimi (4.0) için 50 yıl bile geçmesi gerekmedi. İlk kez 2011 yılında dile getirilen Endüstri 4.0 dönemi, aynı zamanda yeni medyanın da yaşamımıza girdiği dönemdir.

Üretim alanında 250 yılda yaşanan devrimler, insanlığı da değiştirdi, dönüştürdü. İlk insanın doğuşundan bugüne kadar olan süreci, Avcı Toplum (Toplum 1.0), Tarım Toplumu (Toplum 2.0), Endüstriyel Toplum (Toplum 3.0), Bilgi Toplumu (Toplum 4.0) ve Akıllı Toplum (Toplum 5.0) olarak adlandıran çalışmaya göre, Endüstri 4.0 dönemi aynı zamanda toplumu da dönüştürerek Toplum 5.0 dönemi yani “süper akıllı toplum” haline getirecek. Bu dönemin geniş kitlelere anlatılabilmesi ve uyumlanmanın hızlandırılması için en önemli işlev de başta televizyon olmak üzere kitle iletişim araçlarından beklenmektedir.

Ekranlar artık heryerde. Evimizde, cebimizde, çalışma alanlarımızda, ulaşım araçlarında, hatta dinlenme mekânlarında. Ekranlardan yayılan ve yayımlanan izlencelerin de toplumu dönüştürme işlevini yerine getirebilmesi için, değişmesi ve dönüşmesi gerekti.

İşte bu değişimlerin ve dönüşümlerin nasıl olduğunun, günümüzde hangi mecraların hangi izlencelerle yeni izlerkitle yarattığını anlamak için, düşünen, sorgulayan, araştıran ve öğrendiklerini, bulduklarını bilimsel bakış açısıyla yazarak toplumla paylaşan 13 gerçek bilim insanı, farklı açılardan yaklaşarak bir bütün oluşturdu. Bu bütünü bir kitap olarak sunma konusunda, azim ve kararlılıkla yılmadan çalışan, yayına hazırlayan Dr. Esennur Sirer başta olmak üzere, tüm bölüm yazarlarını kutluyorum. Beyinlerine ve yüreklerine sağlık. Bu kitabı okuduktan sonra, izlediğiniz ekranlar, artık aynı görünmeyecek.

Endüstri (4.0), Toplum (5.0), elinizdeki kitap 13 yazar 1 editör: (13.1)

Prof.Dr. Neşe KARS TAYANÇ

Yorumlar

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.