İçine Bak

21. Yüzyılda Sosyal Bilimler: Kültür, Siyaset ve Ekonomi

 25,00

İnsanlığın dünyada temel hak ve özgürlüklerinden yararlanabileceği, uluslararası toplum nezdinde barış ve güvenliğin sağlandığı, ulusal ve uluslararası tüm kurumların daha şeffaf ve güvenilir olduğu bir ortamda yaşaması gerektiğini biliriz. Bunun için insanlığın ortak yararını gözetecek mekanizmalar oluştururuz. Bu mekanizmaların işleyişi konusunda her zaman hemfikir olamasak da uluslararası toplum nihai kararlarını tüm dünyada barış ve güveliğin sağlanması adına alacaktır diye düşünürüz.

Piyasaya dayalı bir toplumda, hükümetlerin rolünü belirleyen sosyal bilimcilerin yanı sıra ihtiyaç sahiplerine milyarlarca lira devlet yardımı sağlanması gibi hayatımızı etkileyen sosyal bilimler alanında yapılan çalışmalar, kendi toplumumuzu ve dünyanın dört bir yanındaki toplumları anlamamızda, alternatif gelecekler hayal etmemizde, mali durumumuzu anlamamızda, sağlığımıza ve refahımıza katkı sunmada, çocuklarımızın yaşamlarını ve eğitimlerini iyileştirmede, ufkumuzu genişletmede, demokrasimizi garanti altına almamızda, kısaca dünyayı daha iyi bir hale getirebilmede en büyük rolü üstlenir.

Toplumumuzu daha iyi bir hale getirebilmek için önce dinamiklerini anlamlandırmaya çalışmalıyız düşüncesiyle; ilham vermeyi, yeni bakış açıları, yeni anlayış yolları sunmayı, ön yargılara meydan okumayı ve çağdaş toplumla daha ilgili ve içinde olmayı amaçladığımız bu kitabın faydalı olmasını ve ilgiyle okunmasını temenni ediyoruz.

Yorumlar

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.